2009 - Ražošanas bāzes paplašināšana

2009 - Ražošanas bāzes paplašināšana

Aprīkojuma izgatavošana

Gada laikā uzņēmums saražo 84 iekārtas un stacijas, 48 no tām – sadzīves/komunālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un 36 – virszemes naftu saturošo notekūdeņu attīrīšanai.

Vienai no izgatavotā aprīkojuma vienībām tika piešķirts Sēr. Nr. 1000.

Kopš uzņēmuma dibināšanas laika kopumā saražotas 999 aprīkojuma vienības.

Lieli un nozīmīgi projekti

Izgatavotas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacijas ar ražību 1920 un 2160 m3/dnn projektu realizācijai Krievijā, kā arī stacijas 1.fāzes aprīkojums ar ražību 2000 m3/dnn projektam Rumānijā.

Inovatīvi un ekonomiski risinājumi

Ņemot vērā sarežģītos ekonomiskos apstākļus praktiski visos tirgos, daudziem projektiem tika  individuāli izstrādāti speciāli risinājumi, kā arī tika ieviesta speciālo atlaižu sistēma Pasūtījumiem.

Izstrādāta sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu sērija ar septiķi mazas ražības projektiem 9÷65 m3/dnn visām notekūdeņu attīrīšanas pakāpēm.

Izstrādāta kompakto sadzīves notekūdeņu attīrīšanas staciju sērija ar ražību 120÷480 m3/dnn, ar pirmējās attīrīšanas tipu “3” un pazemes rezervuāru bloku.

Izstrādāta sadzīves notekūdeņu attīrīšanas staciju sērija ar ražību 540÷9600 m3/dnn ar jaunu pirmējās attīrīšanas tipu “7” un pazemes rezervuāru bloku.

Izstrādāta sadzīves notekūdeņu attīrīšanas staciju sērija ar ražību 1250÷40000 m3/dnn ar visa tehnoloģiskā aprīkojuma izvietojumu dzelzsbetona rezervuāros.

Ražošanas jauninājumi

  • Jūnijā tika pabeigti robotizētās līnijas Reis Robotics (Vācija) montāžas darbi. Šī līnija paredzēta automātiskai metināšanai “REŠETILOVS UN CO” IK produkcijas ražošanas procesā.
  • Aktīvi veikti ražošanas ēkas piebūves celtniecības darbi.

Pabeigti administratīvā korpusa fasādes renovācijas darbi.

Izstādes

Kompānija pirmo reizi piedalās 2 starptautiskās specializētās izstādēs:

1. WasteTech-2009, Maskava, Krievija

2. ECOS 2009, Soči, Krievija

Kvalifikācijas celšana

Metināšanas tehnologs apmeklē starptautisko metināšanas un griešanas izstādi SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2009, Essena, Vācija.

Partnerkompāniju speciālistu apmācība

Gada laikā uzņēmums sertificē 12 speciālistus darbam ar savu NAI aprīkojumu tādās jomās kā “Tehnoloģija”, “Palaišanas-regulēšanas darbi”, “NAI montāža, palaišanas-regulēšanas darbi un ekspluatācija”.

Kopumā uzņēmumā viesojas 18 delegācijas no 6 valstīm.

Сделано в Amparo