2007 - Apmācības sistēmas optimizācija

2007 - Apmācības sistēmas optimizācija

Aprīkojuma izgatavošana

Gada laikā uzņēmums saražo 86 iekārtas un stacijas, 74 no tām – sadzīves/komunālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un 12 – virszemes naftu saturošo notekūdeņu attīrīšanai.

Kopš uzņēmuma dibināšanas laika kopumā saražots 792 aprīkojuma vienības.

Lieli un nozīmīgi projekti

Pirmo reizi tiek izgatavota dzeramā ūdens sagatavošanas iekārta ar ražību 540 m3/dnn projekta realizācijai Krievijā. Izgatavotas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacijas ar ražību 500 un 750 m3/dnn projektu realizācijai Krievijā. Moldovas Republikas projektam izgatavota notekūdeņu attīrīšanas stacija ar ražību 600 m3/dnn. Realizēti projekti Rumānijā, piesaistot vides aizsardzības fondu un ES programmu PHARE un SAPARD investīcijas.

Partnerkompāniju speciālistu apmācība

“REŠETILOVS UN CO” IK optimizē savu Partnerkompāniju speciālistu apmācības sistēmu.

Kopumā uzņēmumā viesojas 23 delegācijas no 14 valstīm.

Сделано в Amparo