2002 - Pirmās starptautiskās specializētās izstādes

2002 - Pirmās starptautiskās specializētās izstādes

Aprīkojuma izgatavošana

Gada laikā uzņēmums saražo 60 iekārtas un stacijas, 44 no tām – sadzīves/komunālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un 16 – virszemes naftu saturošo notekūdeņu attīrīšanai.

Kopš uzņēmuma dibināšanas laika kopumā saražots 398 aprīkojuma vienības.

Lieli un nozīmīgi projekti

Izgatavota sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacija ar ražību 210 m3/dnn projekta realizācijai Igaunijā.

Jaunie eksporta tirgi – Rumānija, Bolīvija.

Ražošanas jauninājumi

Pabeigta bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas testēšana bez lieko dūņu veidošanās un sākta aprīkojuma sērijas ražošana uz šīs tehnoloģijas pamata.

Izstādes

Kompānija pirmo reizi piedalās 2 starptautiskās specializētās izstādēs:

1. The Big 5 Show, Dubaja, Apvienotie Arābu Emirāti.

2. Pollutec 2002, Liona, Francija.

Mārketings

Kompānija izvieto reklāmu trijos žurnālos: Водоснабжение и санитарная техника, Water 21 un Water & Wastewater.

Сделано в Amparo