2001 - Uzņemumam apgriezienus

2001 - Uzņemumam apgriezienus

Aprīkojuma izgatavošana

Gada laikā uzņēmums saražo 83 iekārtas un stacijas, 50 no tām – sadzīves/komunālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un 33 – virszemes naftu saturošo notekūdeņu attīrīšanai.

Kopš uzņēmuma dibināšanas laika kopumā saražots 338 aprīkojuma vienības.

Lieli un nozīmīgi projekti

Izgatavotas 2 sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacijas ar ražību 600 un 780 m3/dnn projektu realizācijai Krievijā.

Jaunie eksporta tirgi – Tunisija, Lielbritānija, Zviedrija, Slovēnija.

Ražošanas jauninājumi

Tiek īstenota eksperimentālo pilotiekārtu maiņa ar mērķi pilnveidot bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju bez lieko dūņu veidošanās.

Сделано в Amparo