2004 - Sākas darbs ar Partneri Rumānijā

2004 - Sākas darbs ar Partneri Rumānijā

Aprīkojuma izgatavošana

Gada laikā uzņēmums saražo 63 iekārtas un stacijas, 55 no tām – sadzīves/komunālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un 8 – virszemes naftu saturošo notekūdeņu attīrīšanai.

Kopš uzņēmuma dibināšanas laika kopumā saražots 536 aprīkojuma vienības.

Lieli un nozīmīgi projekti

Izgatavotas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacijas ar ražību 1000 m3/dnn Kuveitas projektam, 720 m3/dnn - projektam Krievijā.

Saņemts pasūtījums 33 iekārtu komplektu izgatavošanai ar ražību 20 m3/dnn projekta realizācijai Krievijā.

Ar Partneri Rumānijā tiek realizēti pirmie projekti, piesaistot vides aizsardzības fondu un ES programmu PHARE un SAPARD investīcijas.

Jauns eksporta tirgus – Kuveita.

Izstādes

Kompānija pirmo reizi piedalās 2 starptautiskās specializētās izstādēs:

1. ECWATECH-2004, Maskava, Krievija.

2. AQUATECH 2004, Amsterdama, Nīderlande.

Mārketings

Žurnālā Water & Wastewater publicēts raksts, kas veltīts mūsu kompānijas izstrādātai notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijai.

Uzņēmuma pārreģistrācija par “REŠETILOVS UN CO” IK.

Сделано в Amparo