2008 - Rekordliels izgatavotā aprīkojuma skaits

2008 - Rekordliels izgatavotā aprīkojuma skaits

Aprīkojuma izgatavošana

Gada laikā uzņēmums saražo rekordlielu aprīkojuma skaitu savā vēsturē – 123 vienības, 101 no tām ir sadzīves/komunālo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un stacijas, 22 – virszemes naftu saturošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Kopš uzņēmuma dibināšanas laika kopumā saražots 915 aprīkojuma vienības.

Lieli un nozīmīgi projekti

Projektu realizācijai Krievijā tiek izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas stacijas ar ražību 750, 1680 un 1400 m3/dnn, projektu realizācijai Rumānijā – ar ražību 720 un 600 m3/dnn.

Pirmo reizi ir izgatavotas 2 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar speciāli izstrādāto tehnoloģisko risinājumu sezonāla rakstura NAI ekspluatācijai Kanādas projektam.

Izstādes

Kompānija piedalās dalību starptautiskā specializētā izstādē “AQUATECH 2008”, Amsterdama, Nīderlande.

Partnerkompāniju speciālistu apmācība

Gada laikā uzņēmums sertificē 18 speciālistus darbam ar savu NAI aprīkojumu tādās jomās kā “Projektēšana”, “Tehnoloģijas, Elektrība, Mērierīces un vadības sistēmas”, “Komplektācija”, “Mārketings”.

Kopumā uzņēmumā viesojas 34 delegācijas no 5 valstīm.

Сделано в Amparo