• Administratīvās, sadzīves un tehniskā nodrošinājuma konteinera tipa telpas

-        tehniskie konteineri

-        sadzīves telpas

-        darbnīcas

-        laboratorijas

-        biroji

-        dispečera telpas

-        elektrības skapju telpas

-        ķīmisko reaģentu telpas

-        noliktavas

-        kontrolpunkti un apsardzes punkti

Сделано в Amparo