NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS STACIJAS

decentralizētai komunālo notekūdeņu apsaimniekošanai

ar ražību no 120 līdz 20000 m3/dnn

no 600 līdz 100000 cilvēku skaitam

 

Aktuālas problēmas
municipālajā sektorā:

 • Iedzīvotāju skaita un ūdens patēriņa pieaugums
 • Plaša ķīmikāliju izmantošana un stingra
  likumdošana notekūdeņu attīrīšanā
 • Strauja urbanizācija
 • Enerģētiskā, ūdens un pārtikas drošība,
  klimata izmaiņas
 • Pilsētas / ciemati ar kanalizācijas problēmām
 • Attālums no kanalizējamo objektu atrašanās
  vietas līdz centralizētām notekūdeņu attīrīšanas
  iekārtām (NAI)

 

REŠETILOVS konteinertipa risinājumi - tā ir

– Ilgtspējīga atbilde straujai urbanizācijai

– Pilnīga ūdens resursu neatkarība:
   kompleksā notekūdeņu attīrīšana apvienojumā
   ar lauksaimniecību un akvakultūru

– Individuāli risinājumi jebkādām prasībām un
   nosacījumiem

– Ekonomiski izdevīga decentralizēta notekūdeņu
   apsaimniekošana

– Maksimāli zemas kapitālizmaksas (CAPEX) un 
   Ekspluatācijas izmaksas (OPEX)

 

Pielietojums

 • Nelielas pilsētas
 • Ciemati
 • Pagaidu mājoklis un būvlaukumi
 • Atpūtas bāzes
 • Kūrorti
 • Sanatorijas
 • Rūpnieciskas zonas
Сделано в Amparo