NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS

decentralizētai sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai

ar ražību 1 - 300 m3/dnn

no 5 līdz 1500 cilvēku skaitam

 

 

Tehnoloģijas kā arī

visu attīrīšanas un

apstrādes procesu

sanitārais un

ekoloģiskais drošums, sniedz

harmonisku integrāciju

apkārtējā vidē!

 

 

 

Iekārtas var tikt izstrādātas

jebkādām attīrīto notekūdeņu prasībām,

tajā skaitā dziļai pēcattīrīšanai,

kas nepieciešama ekoloģiski

jūtīgām zonām.

Сделано в Amparo